Các sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây Lúa

Phân bón Lúa 

There are 2 products.
TÁC DỤNG Cứng cây, tăng số nhánh hữu hiệu. Tăng năng bén rễ, sớm phục hồi Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu giúp cây lúa nhanh Tốt đất, giải phèn, hạn chế mầm bệnh hại vùng rễ
TÁC DỤNG Đẻ nhánh khỏe, tập trung Hạt chắc mẩyNăng suất cao Đòng to, trổ thoát
Showing 1 - 2 of 2 items