Hỏi đáp về công ty

Posted By: Trung Thanh Doan In: Root On: Friday, October 21, 2016 Comment: 0 Hit: 548

1. Tại sao tên công ty là GAP? Có liên quan gì đến quy trình VietGap không?

Tên gọi của một đơn vị kinh doanh đặt như thế nào cũng được, công ty làm về phân bón nên đặt

là GAP mong muốn của công ty hướng đến nền sản xuất nông nghiệp tốt.

Comments

Leave your comment