Tập hợp giới thiệu mô hình Hợp tác xã kiểu mới

Posted By: Doan Trung Thanh In: Tin tức ngành nông nghiệp On: Tuesday, August 29, 2017 Comment: 0 Hit: 267

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức họp Ban Biên tập và phát hành cuốn sách “Những Hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự chủ trì cuộc họp.

Hop-HTX-kieu-moi

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, cuốn sách “Những Hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016” nhằm tập hợp, giới thiệu một số mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới điển hình trên cả nước, giới thiệu những phương pháp hay, cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm phát triển mô hình HTX kiểu mới trong các lĩnh vực, ngành nghề, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn.

Với việc 70-100 HTX kiểu mới điển hình (trong đó có 65% HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và 35% HTX trong các lĩnh vực khác) được lựa chọn, bình xét, suy tôn từ thực tiễn của các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2014-2016, mỗi tỉnh, thành phố sẽ giới thiệu 3 HTX kiểu mới điển hình, trong đó có 2 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và 1 HTX lĩnh vực khác. Riêng các tỉnh, thành phố có dân số từ 3 triệu người trở lên giới thiệu từ 5-6 HTX.

Tiêu chí tuyển chọn các HTX kiểu mới điển hình dựa trên tiêu chí về tổ chức và quản lý của HTX trong việc HTX được tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, thành viên tham gia HTX tự nguyện, có góp vốn; dân chủ trong HTX được phát huy. HTX không ngừng được củng cố và hoàn thiện, vốn, quỹ được bảo toàn và phát triển…

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự, cuốn sách cần đưa ra được những kinh nghiệm sản xuất hay của các HTX và gương điển hình của những người dân đi lên từ kinh tế vi mô lên tổ hợp tác. Bên cạnh đó nội dung cuốn sách cũng cần chú trọng vào quy mô của từng HTX để thông qua đó các địa phương sẽ phát triển mô hình HTX của mình theo quy mô lớn, khuyến khích tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người nông dân.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Môn khẳng định, đây là một quyển sách có ảnh hưởng rất lớn đối với HTX nông nghiệp và là cẩm nang cho HTX cơ sở học hỏi kinh nghiệm cũng như đổi mới, kiện toàn mô hình HTX kiểu mới trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng HTX là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành và các địa phương quan tâm, đặc biệt qua nhiều nhiệm kỳ của Đại hội Đảng đều nhấn mạnh sự phát triển của HTX. Trong thời gian qua, kết quả đạt được của HTX đã có những bước đột phá, tuy nhiên tư liệu và mô hình của HTX còn ít, chính vì vậy mà sự ra đời của cuốn sách là vô cùng cần thiết để phát hiện, tập hợp, nhân rộng những điển hình HTX kiểu mới trên cả nước. Cuốn sách sẽ có sức lan tỏa và đảm bảo đây là tài liệu hướng dẫn học tập phát triển mô hình HTX nói chung và HTX kiểu mới nói riêng.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đưa ra những tập thể điển hình tiêu biểu và chịu trách nhiệm về các gương điển hình của Hợp tác xã. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành và đoàn thể để xây dựng kế hoạch và báo cáo với cấp ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để tổ chức xét chọn các HTX kiểu mới điển hình và gửi về Ban biên soạn sách, đảm bảo số lượng, cơ cấu và tiến độ.

Theo mặt trận Tổ Quốc

Comments

Leave your comment