PHÂN VI LƯỢNG MAXFRUIT

MAXFRUIT

New product

TÁC DỤNG

 Trái to, nhiều trái

Sáng trái, đẹp màu, trái ngọt, tăng trữ đường

Chín đồng loạt, giảm công thu hoạch

Nhiều mủ, chỉ số cao

Weight25kg

Related Products