PHÂN VI LƯỢNG EXPRESSO

EXPRESSO

New product

TÁC DỤNG

 Ra rễ cực mạnh, hút nhiều dinh dưỡng

Tạo mầm hoa nhanh, ra hoa đồng loạt

Ra nhiều hoa, tăng tỷ lệ đậu trái

Chống rụng trái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây công nghiệp: 1-2 kg/gốc/lần. Bón 1-2 lần vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa

Cây ăn trái: 0,8-1,5 kg/gốc/lần. Bón 1-2 lần trước khi cây ra hoa 1-2 tháng.

Cây trồng khác: 25-30 kg/1.000m2/vụ

Weight25kg

Related Products