PHÂN TRUNG LƯỢNG BASICO

BASICO

New product

TÁC DỤNG

Cứng cây, tăng số nhánh hữu hiệu.

Tăng năng bén rễ, sớm phục hồi

Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu giúp cây lúa nhanh

Tốt đất, giải phèn, hạn chế mầm bệnh hại vùng rễ

Weight25kg

Related Products