Tất cả bài viết

Bệnh thán thư khô cành, khô quả cà phê

Khô cành khô quả thường xuất hiện gây hại phổ biến trên các vườn cà phê trong mùa mưa. Bệnh gây chết cành, khô quả,...