CÂY CHÈ

Sâu bệnh hại chè và biện pháp phòng trừ

Sâu hại-        Rầy xanhRầy non và rầy trưởng thành dùng vòi hút nhựa búp non theo đường gân của lá non gây nên những nốt...

Trồng và chăm sóc chè

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CHÈ Kỹ thuật trồng và chăm sóc Ươm giốngCắt hom vào tháng 8 – 9. Đoạn hom dài...