Kiến thức phân bón

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAM LÒNG VÀNG

Đặc tính cây cam lòng vàng (CS1)Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao. Thân...

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAM CANH

Đặc tính cây cam canhCam canh là loại cây sinh trưởng khoẻ, ít gai hoặc không có gai, cây phân cành mạnh, cành nhỏ, có...