Bệnh đạo ôn leo lên tận vùng cao Hà Giang

Bệnh đạo ôn leo lên tận vùng cao Hà Giang

Vụ ĐX 2019 này, tỉnh Hà Giang đã gieo cấy trên 9.251 ha lúa xuân, chủ yếu tập trung ở trà chính vụ và trà xuân muộn.

Hiện nay, các trà lúa xuân chính vụ đang giai đoạn làm đòng; các trà xuân muộn đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang, hiện nay bệnh đạo ôn đang phát sinh gây hại nặng trên một số giống nhiễm. Tỷ lệ bệnh đạo ôn gây hại trung bình trên 2 giống lúa J02 và BC15 từ 25 – 30%, cao 60% (bệnh cấp 3). Cá biệt, trên một số chân ruộng cấy 2 giống lúa J02 và BC15 của một số huyện trọng điểm lúa như Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên đã bị cháy lụi do bệnh đạo ôn, tỷ lệ bệnh hại lên tới trên 80% (bệnh cấp 7)… Bên cạnh đó, hiện nay thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và phát tán, lây lan trên diện rộng.

Trước diễn biến của bệnh đạo ôn trên lúa xuân, Chi cục phối hợp với các phòng, ban chức năng của các huyện trồng lúa triển khai kịp thời công tác chỉ đạo và hướng dẫn người dân phòng, trừ bệnh đạo ôn bằng các biện pháp tổng hợp như cần giữ mực nước trong ruộng từ 2 – 4 cm, không để ruộng lúa bị hạn. Những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh đạo ôn không được bón thúc (bón đón đòng) bằng phân đạm hoặc phân bón lá; sử dụng một số loại thuốc đặc trị để phun trừ như: Kitajin, Hinosan, Fujioan, Beam, Đạo ôn linh….nồng độ từ 0,15 – 0,2% .

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết, mức độ gây hại của bệnh đạo ôn trên lúa xuân đã ở mức nguy hiểm, vì vậy, Phòng NN– PTNT, Trạm Trồng trọt - BVTV cần cử ngay tất cả cán bộ xuống cơ sở để nắm bát tình hình và phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn hướng dẫn người dân phòng trừ bệnh đạo ôn kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND huyện giao cho Phòng NN– PTNT và đội ngũ cán bộ khuyến nông các xã trồng lúa tiến hành thống kê kịp thời những diện tích lúa đã bị nhiếm bệnh đạo ôn; trên cơ sở đó, các cửa hàng vật tư của huyện có trách nhiệm cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn cho các xã dập dịch…

PHẠM VĂN PHÚ

(Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang)
Nguồn: Theo Nông nghiệp Việt Nam