Cuối vụ, giá dứa bất ngờ tăng trở lại

Cuối vụ, giá dứa bất ngờ tăng trở lại

Cuối tháng 4, sau thời gian dài mất giá, giá dứa bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, dứa đã vào cuối vụ, chỉ còn khoảng 10% tổng sản lượng dứa đang chờ được thu hoạch.

Thời gian qua, dứa tại Lào Cai tích cực được giải cứu.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, diện tích dứa của tỉnh là hơn 1.100 ha, trong đó khoảng 1.000 ha cho thu hoạch với tổng sản lượng đạt trên 30.000 tấn. Diện tích dứa tập trung lớn nhất tại xã Bản Lầu (Mường Khương) với hơn 700 ha và một số xã thuộc các huyện như Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai. Dứa bắt đầu cho thu hoạch từ đầu năm 2019 và thu hoạch rộ trong tháng 3. Tuy nhiên, dứa năm nay mất giá do thị trường tiêu thụ lớn nhất là phía Trung Quốc ngừng thu mua. Giá dứa chỉ đạt khoảng 2.000 đồng/kg, thậm chí nhiều diện tích bỏ không do không có thương lái đến thu mua.

Thương lái thu mua dứa tại xã Bản Lầu (Mường Khương)

Trung tuần tháng 4, khi dứa đã vào cuối vụ, các thương lái Trung Quốc và các tỉnh khác mua hàng trở lại, giá dứa tăng nhanh. Hiện nay, giá dứa bán cho các thương lái đạt 4.000 đồng/kg, giá bán lẻ đạt 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, dứa tại Mường Khương, nơi có sản lượng dứa lớn nhất tỉnh đã vào cuối vụ, hiện chỉ còn khoảng 10% dứa chờ thu hoạch. Các địa phương khác có thời vụ thu hoạch dứa muộn hơn cũng chỉ còn khoảng 20-30% tổng sản lượng.

Theo: Thúy Phượng (Báo Lào Cai)