Thanh Hóa: Phấn đấu gieo trồng gần 165 nghìn ha vụ thu mùa 2019

Thanh Hóa: Phấn đấu gieo trồng gần 165 nghìn ha vụ thu mùa 2019

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Chiêm xuân 2018- 2019, triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa 2019.

Theo đó, vụ thu mùa năm 2019, Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 164.790 ha cây trồng, sản lượng lương thực đạt 704.400 tấn. Trong đó, diện tích lúa là 122.040 ha, năng suất 52,5 tạ/ha, sản lượng 632.993 tấn; diện tích ngô 14.320 ha, năng suất đạt 44,5 tạ/ha, sản lượng 60.275 tấn…

Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng gần 165 nghìn ha vụ thu mùa 2019.

Theo dự báo, sản xuất vụ thu mùa 2019 sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết, sâu bệnh hết sức phức tạp. Mặc dù, 240/240 mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa đều âm tính với virus lùn sọc đen phương Nam nhưng nguy cơ lúa bị lùn sọc đen phương Nam vẫn rất cao. Bên cạnh đó, diện tích lúa có khả năng thiếu nước, xẩy ra hạn hán đầu vụ mùa ảnh hưởng đến năng suất từ 16.060 – 20.060 ha.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp Thanh  Hóa chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều phương án sản xuất phù hợp với từng chân đất từng địa phương. Theo đó, trên một cánh đồng, các địa phương chỉ cơ cấu 1-2 giống lúa; mỗi xã chỉ 3-4 giống lúa chủ lực. Những diện tích khó khăn về nước cần nghiên cứu chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả cao.

Thanh Hóa ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt; mở rộng diện tích lúa mùa cực sớm và mùa sớm để tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ và tạo điều kiện mở rộng diện tích vụ đông trên đất 2 lúa.

Theo : Võ Văn Dũng – Báo Nông nghiệp Việt Nam