LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN GAP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 09 Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tel: 024 3999 8887                     Fax: 024 3772 8384

Web: vietgap.com.vn                   Email: info@vietgap.com.vn