Loại phân bón: PHÂN BÓN VI LƯỢNG

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI, VI SINH

 Bổ sung chế phẩm sinh học Nhật Bản

Kết hợp FOSFATO ủ cùng phân chuồng, phân hữu cơ giúp rút ngắn thời gian hoai mục, khử nấm bệnh và tăng hiệu quả phân bón. Phục hồi, tái tạo hệ rễ khỏe, tăng sức đề kháng bệnh cho cây. Điều hòa pH đất, cải tạo đất phèn, đất mặn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

Cây công nghiệp

3 – 5 kg/gốc/đợt bón

Cây ăn quả

3 – 5 kg/gốc/đợt bón

Cây trồng khác

80     – 100 kg/1.000 m2/đợt bón

Lưu ý: Sử dụng FOSFASTO ủ cùng phân chuồng, phân hữu cơ (tỷ lệ 1:10) sẽ rút ngắn thời gian hoai mục, khử nấm bệnh và tăng hiệu quả phân bón.

Khối lượng tịnh: 25kg      


FOSFATO

0₫
 FOSFATO
 FOSFATO