Loại phân bón: PHÂN VI LƯỢNG

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

ORG - BASICO giúp lúa sớm phục hồi, nhanh bén rễ hồi xanh, tốt đất, giải phèn, hạn chế mầm bệnh hại vùng rễ. Giúp cúng cây, đứng lá, tăng số nhánh hữu hiệu 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Giai đoạn bón

Sào Bắc Bộ

(360m2)

Sào Trung Bộ (500m2)

Sào Nam Bộ (1000m2)

Ha

 (10.000  m2)

Trước khi cấy hoặc gieo sạ

12 – 15 kg

17 – 20 kg

30 – 35 kg

300 – 350 kg

  • Lưu ý: lượng bón có thể điều chỉnh theo thổ nhưỡng từng vùng. Sản phẩm có thể dùng cho tất cả các loại cây trồng và dùng để ủ phân hữu cơ vi sinh.

Khối lượng tịnh: 25kg      

                                 

ORG – BASICO (Chuyên lót lúa)

0₫
 ORG – BASICO (Chuyên lót lúa)
 ORG – BASICO (Chuyên lót lúa)