Loại phân bón: PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

SỬ DỤNG  NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC NHẬT BẢN

PLUSGAP giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, đòng to, trỗ thoát, giúp cứng cây, hạn chế sâu bệnh hại, hạt chắc mẩy, sáng bóng, cho năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Giai đoạn bón

Sào Bắc Bộ

(360m2)

Sào Trung Bộ (500m2)

Sào Nam Bộ (1000m2)

Ha

 (10.000  m2)

Thúc đẻ nhánh

7 – 9 kg

10 – 12 kg

20 – 25 kg

200 – 250 kg

Thúc đón đòng

6 – 8 kg

8 – 10 kg

18 – 20 kg

180– 220 kg

  • Lưu ý: Lượng bón có thể điều chỉnh theo giống lúa và thổ nhưỡng từng vùng.

Khối lượng tịnh: 25kg      

PLUSGAP (Chuyên thúc Lúa)

0₫
 PLUSGAP (Chuyên thúc Lúa)
 PLUSGAP (Chuyên thúc Lúa)