Loại phân bón: PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

TỐT ĐẤT – GIẢI PHÈN – KHỎE RỄ

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI, VI SINH

VINAGAP là dòng phân hữu cơ thích hợp với tất cả các loại cây trồng, phù hợp với nềm canh tác nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững. 

  • Cải tạo đất thoái hóa, đất canh tác sử dụng nhiều phân, thuốc hóa học lâu ngày.
  • Phòng ngừa thối rễ, bảo vệ rễ hiệu quả và tạo rễ mới.
  • Nhanh ra lá non, phát triển chồi, cành mới.
  • Tăng cường đề kháng cho cây, hạn chế sâu, nấm bệnh hại.
  • Phù hợp với việc phát triển nền nông nghiệp sạch, bền vững.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOẠI CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

Cây công nghiệp, cây ăn trái

1 – 5 kg/cây. Bón lót, bón sau thu hoạch

Cây lương thực

20 – 30 kg/sào 360m2. Chia bón lót, bón thúc

Cây mía, cây chè

20 – 35 kg/sào 360m2. Bón sau mỗi lứa thu hoạch

Cây rau màu

20 – 25 kg/sào 360m2. Bón lót và bón sau mỗi lứa hái

Lưu ý: Lượng bón có thể điều chỉnh theo tuổi và loại cây trồng.

Khối lượng tịnh: 25kg

VINA GAP

0₫
 VINA GAP
 VINA GAP