CÔNG TY CỔ PHẦN GAP VIỆT NAM

  Địa chỉ: số 09 Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

  Tel: 024 3999 8887

  Fax: 024 3772 8384

  Web: vietgap.com.vn

  Email: info@vietgap.com.vn