Mục tiêu:

  • Chúng tôi đồng hành cùng các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác, bạn hàng và bà con nông dân góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền nông nghiệp Việt Nam bền vững, sạch, an toàn.
  • Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón theo tiêu chuẩn VietGAP.
  • Phát huy nguồn lực sẵn có đem lại lợi ích cho Cổ đông, hạnh phúc cho các cán bộ công nhân viên Công ty và xã hội.

Hoạt động kinh doanh:

  • Sản xuất và kinh doanh phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng những dòng phân bón chất lượng tốt, phù hợp từng loại cây trồng mang lại giá trị nông sản chất lượng cao.
  • Tư vấn đào tạo và chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phân bón.
  • Nghiên cứu phát triển ứng dụng phân bón vào các dự án nông nghiệp, các mô hình dự án nông nghiệp công nghệ cao.
  • Tìm kiếm thị trường và hỗ trợ, liên kết tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.