FRUITGAP (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)

0₫

Mô tả

####

Loại phân bón: PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

FRUITGAP với hàm lượng dinh dưỡng cân đối đặc biệt phù hợp với cây ăn quả thời kỳ nuôi quả . FRUITGAP giúp tăng trọng lượng quả, tăng độ gọt, tăng hàm lượng Vitamin, hạn  chế rụng quả, nứt quả, chống khô múi trên cây có múi. Tăng màu sắc và hương vị quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

       Cây công nghiệp

1 – 2 kg/gốc/lần. Bón 2 – 3 lần trong mùa mưa

       Cây ăn quả

0,8 – 1,5 kg/gốc/lần. Bón 2 – 3 lần trong thời gian nuôi trái

       Cây trồng khác

25 – 30 kg/1.000m2/vụ

  • Lưu ý: Lượng bón có thể điều chỉnh theo tuổi và loại cây trồng

Khối lượng tịnh: 25kg      


 FRUITGAP (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)
 FRUITGAP (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)