FRUITGAP (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)

0₫

Mô tả

####

Loại phân bón: PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

FRUITGAP với hàm lượng dinh dưỡng cân đối đặc biệt phù hợp với cây ăn quả thời kỳ nuôi quả .

Trái to, đồng đều, sáng trái, bóng trái, đẹp màu;

Trái ngọt, tăng trữ lượng đường;

Hạn chế rụng trái, chống nứt trái, thối trái;

Chín đồng loạt, giảm công thu hoạch;

Cân đối dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển khỏe, chống chịu sâu bệnh hại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

Cây ăn quả: Nhãn vải, thanh long, na, mận, cây có múi,…

Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 2 – 3 lần /năm

Lượng bón: 0,3 – 0,5kg/cây

Thời kỳ kinh doanh: bón giai đoạn phân hóa mầm hoa, tăng sinh khối, thúc quả vào đường.

Lượng bón: 2 – 3kg/cây.

Cây công nghiệp: chè, mía, cói, cao su, café, …

Ngô, khoai, đậu, lạc,…

Bón lót và bón thúc: lượng bón 18 – 35kg/sào 360m2

Rau ăn củ, rau ăn lá, hoa  cây cảnh, ….

Bón lót và bón thúc định kỳ 15 – 30 ngày/lần. Lượng bón: 25 – 30 kg/sào 360m2.

  • Lưu ý: Lượng bón có thể điều chỉnh theo tuổi và loại cây trồng

Khối lượng tịnh: 25kg      


 FRUITGAP (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)
 FRUITGAP (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)