Loại phân bón: PHÂN BÓN VI LƯỢNG

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

GAP ORGAN là phân bón giàu dinh dưỡng khoáng, bổ sung hữu cơ giúp cải tạo, tăng độ phì nhiêu, tơi xốp cho đất, đảm bảo canh tác bền vững

Sử dụng GAP ORGAN nâng cao hiệu quả phân bón, giảm stress cho cây, kích thích ra rễ mạnh, chống vàng lá, thối rễ, cây trồng phát triển xanh tốt, cho năng suất và chất lượng vượt trội.

  • Sản phẩm giàu dinh dưỡng từ phân Hang Dơi, bổ sung hữu cơ và các chủng vi sinh vật có ích giúp cải tạo, tăng độ phì nhiêu và tơi xốp cho đất.
  • Kích thích ra rễ mạnh, chống vàng lá thối rễ.
  • Phát triển nhiều cành, bung chồi nhanh, bộ lá xanh bền.
  • Tăng khả năng chống chịu với thời tiết bất thuận.
  • Tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, hiệu quả kinh tế cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

Cây ăn quả (thanh long, mận, nhãn, vải, cây có múi…)

         3 – 5 kg/cây/năm

Cây công nghiệp dài ngày (tiêu, cà phê…)

         3 – 5 kg/cây/năm

Cây chè

         150 – 200 kg/1000m2

Cây ngô, sắn, mía…

         250 – 300 kg/ha

Cây rau màu

         50 – 100 kg/1000m2

Khối lượng tịnh: 25kg

GAP ORGAN

0₫
 GAP ORGAN
 GAP ORGAN