PHÂN VI LƯỢNG KOMORI

KOMORI

New product

TÁC DỤNG

Kích thích ra rễ, nhiều rễ tơ

Điều chỉnh pH đất, tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng

Cải tạo đất phèn, đất mặn, khử Fe+++, Al+++ di động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây công nghiệp: 3-5kg/gốc trước khi trồng; 2-3kg/gốc vào mùa khô

Cây ăn trái: 3-5kg/gốc trước khi trồng; 2-3kg/gốc sau khi thu hoạch

Cây trồng khác: 80-100kg/1.000m2 khi làm đất.

Weight25kg

Related Products