PLUSGAP (Chuyên thúc Lúa)

Loại phân bón: PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC NHẬT BẢN

PLUSGAP giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, đòng to, trỗ thoát, giúp cứng cây, hạn chế sâu bệnh hại, hạt chắc mẩy, sáng bóng, cho năng suất cao.

Danh mục:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Giai đoạn bón Sào Bắc Bộ (360m2) Sào Trung Bộ (500m2) Sào Nam Bộ (1000m2) Ha (10.000  m2)

 

Thúc đẻ nhánh 7 – 9 kg 10 – 12 kg 20 – 25 kg  200 – 250 kg
Thúc đón đòng
6 – 8 kg 8 – 10 kg 18 – 20 kg 180– 220 kg

Lưu ý:
– Lượng bón có thể điều chỉnh theo giống lúa và thổ nhưỡng từng vùng.
– Khối lượng tịnh: 25kg

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “PLUSGAP (Chuyên thúc Lúa)”