Phân trung lượng DIAZOTO

DIAZOTO

New product

TÁC DỤNG

Kích thích ra rễ, nhiều rễ tơ

Điều chỉnh pH đất, tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng

Cải tạo đất phèn, đất mặn, khử Fe+++, Al+++ di động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây công nghiệp: 1-2kg/gốc/lần. Bón 2-3 lần trong mùa mưa

Cây ăn trái: 0,8-1,5kg/gốc/lần. Bón 2-3 lần trong thời gian nuôi trái

Cây trồng khác: 25 -30kg/1.000m2/vụ

Weight25kg

Related Products