Bón phân cho cam

Bón phân cho cam


 1. Cây giai đoạn kiến thiết cơ bản
 • Tháng 3 (thúc lộc xuân): 40% N + 40% K2O
 • Tháng 6 (thúc lộc hè): 20% N + 20% K2O
 • Tháng 8 (thúc lộc thu): 20% N + 20% K2O
 • Tháng 11 (ủ ấm cây): 100% phân chuồng + 20% N + 20% K2O + 100% P2O5
 1. Cây giai đoạn kinh doanh

Chia thành 4 đợt

 • Đợt 1: Tháng 2 (bón thúc cành xuân và đón hoa): 20% N + 20% K2O
 • Đợt 2: Tháng 6 (bón thúc cành hè và nuôi quả): 40% N + 20% K2O
 • Đợt 3: Tháng 8 (bón thúc cành thu và tăng trọng lượng quả): 25% N + 40% K2O
 • Đợt 4: Bón sau thu hoạch 15 ngày: 100% phân chuồng + 100% vôi bột + 15% N + 15% K2O
 1. Lượng phân nguyên chất (theo tuổi cây)
 • Cây giai đoạn kiến thiết cơ bản:

Năm

Phân chuồng (kg)

N(g)

P2O5(g)

K2O(g)

Vôi bột(kg)

1

50

350

500

350

0,5

2

50

550

800

550

0,5

3

50

800

1.000

800

0,5

 • Cây giai đoạn kinh doanh

Tuổi cây

Phân chuồng (kg/cây)

N (kg/cây)

P2O5 (kg/cây)

K2O (kg/cây)

Vôi bột (kg)

4

50 - 70

1,2

1,5

1,2

1

5

50 – 70

1,5

1,8

1,5

1

6

50 – 70

1,9

1,5

1,9

1

7

50 – 70

2

2

2

1

8

50 – 70

2

2

2

1

 

 1. Bón phân theo sản lượng quả năm trước

Tuổi cây (năm/năng suất trái)

N (g)

P2O5 (g)

K2O (g)

Cây mới trồng/cây tơ (1 – 3 năm)

75

75

75

Cây mới trồng tơ (4 – 5 năm)

150

150

150

Cây trưởng thành (40kg)

500

250

375

Cây trưởng thành (60kg)

600

300

450

Cây trưởng thành (90kg)

800

400

600

Cây trưởng thành (120kg)

1.000

500

750

Cây trưởng thành (150kg)

1.200

600

900

Cách bón: Rạch rãnh xung quanh tán sâu 10 – 15cm, rắc phân vào rãnh rồi lấp đất lại. Mỗi lần bón kết hợp với làm cỏ, xới xáo gốc, tưới nước và tủ gốc. Với lần bón thứ 4, rãnh bón được cuốc sâu và rộng hơn, sâu 15 – 20cm, rộng từ 20 – 30cm.

 

← Bài trước Bài sau →