Công ty Cổ phần GAP Việt Nam Tham Dự Hội Nghị Đầu Bờ Kết Hợp Hội Nghị Tổng Kết Sơ Bộ Sản Xuất Vụ Đông Xuân 2024 Và Kế Hoạch Triển Khai Vụ Mùa 2024 Tại HTX NN Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình

z5461157959088 67dc72764f3491b2365752b18858fded

Ngày 21/05/2024, Công ty Cổ phần GAP Việt Nam đã tham dự hội nghị đầu bờ kết hợp với hội nghị tổng kết sơ bộ sản xuất vụ Đông Xuân 2024 và kế hoạch triển khai vụ mùa 2024 tại HTX NN Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình.

z5461157955876 b29d5cea1cb13e7385a7f5b8f57e04eb

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công ty Cổ phần GAP Việt Nam, đại diện các phòng ban, cùng với lãnh đạo HTX NN Liên Sơn và nông dân tham gia sản xuất vụ Đông Xuân 2024.

z5461156446850 e57dd31dae99a354fe16c11f0f7e064d

Trong hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất vụ Đông Xuân 2024. Từ đó, các bên đã cùng nhau đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện thu nhập cho nông dân.

z5461156454543 b21761d7128067a7149eac7dfae25287

Đại diện Công ty Cổ phần GAP Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất, cũng như những định hướng, kế hoạch triển khai cho vụ mùa 2024. Các bên đã cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường hợp tác, và bảo đảm quyền lợi cho nông dân.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao về những kết quả đạt được trong vụ Đông Xuân 2024, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ để triển khai thành công vụ mùa 2024, mang lại lợi ích cho cả HTX và Công ty Cổ phần GAP Việt Nam.

z5461156459797 e2b8752f1e43423463e13781c4a4ec4f

Sự tham gia của Công ty Cổ phần GAP Việt Nam trong hội nghị này một lần nữa khẳng định cam kết của công ty trong việc đồng hành cùng nông dân, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *