KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

Đây là hình ảnh vận chuyển phân dơi trong hang động

   Phân dơi sau khi đc khai thác trong hang sâu sẽ được đưa lên các toa vận chuyển ra bên ngoài cửa hang thông qua hệ thống đường ray:

   Tiếp đó, hệ thống cáp treo sẽ giúp đưa những toa nguyên liệu này xuống bãi tập kết bên dưới:

    Cứ liên tục như vậy, hàng triệu tấn phân dơi và vỉa quặng Photphorit được khai thác làm nguyên liệu chủ chốt trong các dòng sản phẩm phân bón GAP./.

mo hang doi bf1190b798984c1d9128bddd8c720efc master

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *