Loại phân bón: PHÂN VI LƯỢNG

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN HANG DƠI

KOMORI là loại phân bón có thành phần dinh dưỡng cân đối, phù hợp cho nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả, cây công nghiệp thời kỳ kiến thiết cơ bản và phục hồi cây sau thu hoạch. KOMORI kích thích ra nhiều rễ tơ, phục hồi rễ sau hư tổn, nuôi dưỡng thân cành, tạo tán lớn giúp tăng khả năng nuôi quả và mang quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

LƯỢNG BÓN

     Cây ăn quả: nhãn, vải, thanh long, táo, mận, cây có múi…

Thời kỳ kiến thiết cơ bản: bón 2 – 3 lần /năm. Lượng bón 0,3 – 0,5 kg/cây

Thời kỳ kinh doanh: bón đầu kỳ, sau thu hoạch. Lượng bón 2 – 3 kg/cây

     Cây công nghiệp: chè, cà phê, cao su, mía…

     Lúa, ngô, khoai, đậu, lạc,….

Bón lót trước khi trồng hoặc 25 – 30 ngày sau trồng: 18 – 35kg/sào 360m2

Rau ăn củ, rau ăn lá, hoa cây cảnh,…

Bón lót và bón thúc định kỳ 15 – 30 ngày/lần: 20 – 25kg/sào 360m2

Lưu ý: Lượng bón có thể điều chỉnh theo tuổi và loại cây trồng

Khối lượng tịnh: 25kg

KOMORI (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)

0₫
 KOMORI (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)
 KOMORI (Chuyên cây ăn quả & Cây công nghiệp)