Nắng mưa xen kẽ, cảnh giác sâu bệnh hại lúa mùa

khan truong phong chong sinh vat gay hai lua vu mua nam 2022 1734 20220905 527 174313

 Hiện đang là giai đoạn mẫn cảm của cây lúa, thời tiết liên tục nắng mưa xen kẽ, kết hợp mưa giông, là điều kiện thuận lợi cho một số sinh vật gây hại lúa.

Vụ mùa 2022, Lào Cai gieo cấy 23.600ha lúa. Trong đó, lúa một vụ vùng cao khoảng 13.000ha, hiện đã có khoảng 7.000ha đang giai đoạn đỏ đuôi – thu hoạch, các diện tích trà chính vụ và muộn đang giai đoạn ngậm sữa – chắc xanh. Lúa 2 vụ vùng thấp gieo cấy 10.600ha, trà sớm đang giai đoạn làm đòng – trỗ bông, trà chính vụ và muộn đang đoạn đứng cái – làm đòng.

Triệu chứng bệnh đạo ôn cổ bông

Triệu chứng bệnh đạo ôn cổ bông. Ảnh: Lưu Hòa.

Hiện đang là giai đoạn mẫn cảm của cây lúa, thời gian vừa qua thời tiết liên tục nắng mưa xen kẽ, kết hợp với mưa giông, đây là điều kiện thuận lợi cho một số sinh vật gây hại.

Để bảo vệ an toàn cho sản xuất lúa vụ mùa 2022 từ nay đến cuối vụ, Sở NN-PTNT Lào Cai đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở giám sát đồng ruộng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm, nắm chắc diễn biến, cảnh báo và hướng dẫn nông dân phòng chống sinh vật gây hại trên các loại cây trồng kịp thời, hiệu quả, đặc biệt quan tâm đến một số sinh vật gây hại chính.

Đối với lúa một vụ vùng cao, chỉ đạo các địa phương tranh thủ thu hoạch những diện tích lúa chín sớm, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do mưa bão.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt mưa và bão để kịp thời hướng dẫn nông dân biện pháp phòng chống bệnh bạc lá, đạo ôn cổ bông, đen lép hạt trên trà lúa muộn.

Sâu cắn gié thường cắn phần bông và lá lúa.

Sâu cắn gié thường cắn phần bông và lá lúa. Ảnh: LH.

Đối với lúa 2 vụ vùng thấp, chủ động kiểm tra, theo dõi và chỉ đạo phòng trừ một số đối tượng sinh vật hại chính như rầy nâu, rầy lưng trắng… Với bệnh đạo ôn cổ bông, cần chủ động phun thuốc phòng bệnh trên toàn bộ các diện tích cấy giống nhiễm như BC15, TBR225, Séng cù, VL20…, đặc biệt chú trọng đối với vùng thường xuyên bị bệnh đạo ôn cổ bông gây hại ở những vụ trước (vùng thường xuyên có sương mù, ẩm độ cao). Thời điểm phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông hiệu quả nhất là phun lần 1 khi lúa bắt đầu trỗ và phun nhắc lại lần 2 sau khi lúa đã trỗ xong bắt đầu ngậm sữa…

Sở NN-PTNT Lào Cai cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại lúa. Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”; thực hiện thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định đối với vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh thuốc BVTV ở địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.